Popular Tags and Popular Profiles
bitatassobi Photos and Tags #bitatassobi Hastag Tags | Trend Topic
We have moved the instagram page to the web for you.

Popular #bitatassobi Photos media

favorite Likes
. انعکاس خاطرات گمشده‌ی تو در دستان منّ است. . Video14 Name:Memories. (Video & Model:Me) . به خیال خودمان برای دور نگه داشتن کابوس های اجباری‌مان قلب‌هایمان را از هم پنهان کرده‌ایم... ما عادت کرده ایم که زین پس قلب‌هایمان را در قاب های تزئینی مزین شده ببینیم،ما جهنم را باور کرده ایم... همین جا در قلب هایمان. .

#bitatassobi #videoart #blackandwhite #art #november2.
favorite Likes
. ((رود)) رنگ روغن روی بوم،ابعاد ۲۷/۳۰. .

#bitatassobi #painting #art #drawing #artstudio #paint #october5.
favorite Likes
. ((جَ‌نگل)) رنگ روغن روی بوم،ابعاد ۱۵/۱۰. .

#bitatassobi #painting #art #drawing #artstudio #paint #october2.
favorite Likes
. ((شاخِ‌هّ)) رنگ روغن روی بوم،ابعاد ۱۵/۱۲. .

#bitatassobi #painting #art #drawing #artstudio #paint #september30.
favorite Likes
. عشقِ منّّّ... گفته بودم قَلّبَتّ را به دست می آورم. . Video13 Name:Heart. (Video & Model:Me) انسانیم... انسان‌هایی که رنج را به طرز هولناکی دوست داریم،تا سر حد عشق. به وقتش به توحش روی می آوریم و پیش‌روی به سوی این وحشی‌گری مطلق تنها راه برای رسیدن به اونج لذت و آرامش با استفاده از روش هایی دردناک است. این روزها با حرف و اعمالمان قَلّب‌های یکدیگر را از سینه به چنگ می آوریم و خود را با خون همدیگر مزین می‌کنیم. این روزها روح انسان‌ها در قَلّب‌هایشان ریشه ندارد. .

#bitatassobi #videoart #blackandwhite #art #blood #september26.
favorite Likes
. ((درخت)) رنگ روغن روی بوم،ابعاد ۱۰/۱۶. .

#bitatassobi #painting #art #drawing #artstudio #paint #september19.
favorite Likes
. ((رود)) رنگ روغن روی بوم،ابعاد ۲۷/۳۰. .

#bitatassobi #painting #art #drawing #artstudio #paint #september16.
favorite Likes
. ((زمستون)) رنگ روغن روی بوم،ابعاد ۲۲/۱۹. .

#bitatassobi #painting #art #drawing #artstudio #paint #september12.
favorite Likes
. چهره‌ات در آینه‌ام جا ماند... و تو مُردِه‌ایّّّ. . Video12 Name:The Mirror. (Video & Model:Me) . .

#bitatassobi #videoart #blackandwhite #art #august12.
favorite Likes
. از مجموعه کارهای (من زن نیستم) مفتول مس روی بوم،ابعاد ۱۰۰/۱۰۰. .

#bitatassobi #painting #art #drawing #artstudio #paint #metall #copper #august8.
favorite Likes
. از مجموعه کارهای (من زن نیستم) رنگ روغن روی بوم،ابعاد ۱۰۰/۱۰۰. .

#bitatassobi #painting #art #drawing #artstudio #paint #august3.
favorite Likes
. از مجموعه کارهای (من زن نیستم) مفتول مس روی بوم،ابعاد ۱۰۰/۱۰۰. . .

#bitatassobi #painting #art #drawing #artstudio #paint #metall #copper #july27.
favorite Likes
. از مجموعه کارهای (من زن نیستم) رنگ روغن روی بوم،ابعاد ۱۰۰/۱۰۰. .

#bitatassobi #painting #art #drawing #artstudio #paint #july24.
favorite Likes
. از مجموعه کارهای (من زن نیستم) رنگ روغن روی بشقاب،ابعاد بشقاب ۱۸ cm. .

#bitatassobi #painting #art #drawing #artstudio #paint #july21.
favorite Likes
. ابراهیم هم در آتش منّّّ خواهد سوخت. . Video11 Name:Fire. (Video & Model:Me) .

#bitatassobi #videoart #blackandwhite #art #blood #june13.
favorite Likes
. کسی در من همه چیز را خواب می بیند. . Photo,Edit,model:Me. .

#bitatassobi #photo #photography #black #photographer #picture #bestday #death #day #photoshoot #bestdayever #one #life #photograph #today #life.
favorite Likes
. من منتظر مانده ام تا به سوگ تو بنشینم...بِمیر. . Video10 Name:You. (Video & Model:Me) . .

#bitatassobi #videoart #blackandwhite #art #may12.
favorite Likes
. من بهار با خودم به جهنم میبرم. . Video9 Name:Spring. (Video & Model:Me) .

#bitatassobi #videoart #blackandwhite #art #blood #april27.
favorite Likes
. حرف نزنّ. . Video8 Name:Hush. (Video & Model:Me) پی نوشت:آنچه در ویدیو می بینید ترویج خشونت یا بیان موضوعات خشونت آمیز نیست،تنها برای بیان فطرت و ذات وحشی و افسار گسیخته آدمی و سعی در کنترل و ناتوانی آدم و استفاده از این ذات در زندگی و... است. .

#bitatassobi #videoart #blackandwhite #art #blood #april7.
favorite Likes
. ((من)) رنگ روغن روی بوم،ابعاد ۵۰/۵۰. .

#bitatassobi #painting #art #drawing #artstudio #paint #march27.
favorite Likes
. مرگ را در چشمانش ببین. رنگ روغن روی بوم،ابعاد ۶۰/۶۰.(سوزانده شد) .

#bitatassobi #painting #art #drawing #artstudio #paint #march23.
favorite Likes
. من فقط قاچاقچی پروانه هام... . Video7 Name:Butterfly. (Video & Model:Me) .

#bitatassobi #videoart #blackandwhite #art #blood #february9.
favorite Likes
. از مجموعه کارهای (من زن نیستم) رنگ روغن روی بشقاب،ابعاد بشقاب ۱۶ Cm. .

#bitatassobi #painting #art #drawing #artstudio #paint #february5.
favorite Likes
. از مجموعه کارهای (من زن نیستم) رنگ روغن روی بشقاب،ابعاد بشقاب ۱۶ Cm. .

#bitatassobi #painting #art #drawing #artstudio #paint #january30.
favorite Likes
. از مجموعه کارهای (من زن نیستم) رنگ روغن روی بشقاب،ابعاد بشقاب ۱۶ Cm. .

#bitatassobi #painting #art #drawing #artstudio #paint #jaunuary29.
favorite Likes
. از مجموعه کارهای (من زن نیستم) رنگ روغن روی بشقاب،ابعاد بشقاب ۱۶ Cm. .

#bitatassobi #painting #art #drawing #artstudio #paint #january27.
favorite Likes
. یا بمیر... یا بذار من بکشمت یا بذار من بکشمت یا بذار من بکشمت . Video6 Name:Death. (Video & Model:Me) .

#bitatassobi #videoart #blackandwhite #art #blood #january24.
favorite Likes
. تو را با خودم به جهنمّّّّّّّ می برم. . Video5 Name:hell. (Video & Model:Me) .

#bitatassobi #videoart #blackandwhite #art #blood #january19.
favorite Likes
. مرگِ (خّّّّّّوش) . Video4 Name:Ros. (Video & Model:Me) .

#bitatassobi #videoart #blackandwhite #art #blood #january1.
favorite Likes
. ((She)) اکرلیک روی بوم،ابعاد۴۰/۴۰. .

#bitatassobi #painting #art #drawing #artstudio #paint #desember24.
favorite Likes
. ((She)) اکرلیک روی بوم،ابعاد۴۰/۴۰. .

#bitatassobi #painting #art #drawing #artstudio #paint #december22.
favorite Likes
. ((She)) رنگ روغن روی بوم،ابعاد ۳۰/۴۰. .

#bitatassobi #painting #art #drawing #artstudio #paint #december17.
favorite Likes
. ته مانده ی خون تو را می نوشم. . Video3 Name:You. (Video & Model:Me) .

#bitatassobi #videoart #blackandwhite #art #blood #decembr12.
favorite Likes
. ((کاکتوس)) رنگ روغن روی بوم،ابعاد ۳۰/۴۰. .

#bitatassobi #painting #art #drawing #artstudio #paint #july30.
favorite Likes
. Have you smelled the wild flowers on the body of a wild girl? . Video2 Name:Wild Girl. (Video & Model:Me) .

#bitatassobi #videoart #blackandwhite #art #blood #july26.
favorite Likes
. ((من)) رنگ روغن روی بوم،ابعاد ۵۰/۵۰. .

#bitatassobi #painting #art #drawing #artstudio #paint #july14.
favorite Likes
. ((من)) رنگ روغن روی بوم،ابعاد ۱۰۰/۷۰. .

#bitatassobi #painting #art #drawing #artstudio #paint #july3.
favorite Likes
. And the blood is run stale... . . Video1 Name:Blood. (Video & Model:Me) .

#bitatassobi #videoart #blackandwhite #art #blood #june23.
favorite Likes
. ((اقیانوس)) اکرلیک روی بوم،ابعاد ۳۰/۳۰. .

#bitatassobi #painting #art #drawing #artstudio #paint #april19.
favorite Likes
. ((خروس)) رنگ روغن روی بوم،ابعاد ۳۰/۴۰. .

#bitatassobi #painting #art #drawing #artstudio #paint #march18.
favorite Likes
. ((صحرا)) رنگ روغن روی بوم،ابعاد ۳۰/۴۰. .

#bitatassobi #painting #art #drawing #artstudio #paint #february16.
favorite Likes
. ((کوه)) رنگ روغن روی بوم،ابعاد ۳۰/۴۰. .

#bitatassobi #painting #art #drawing #artstudio #paint #february7.
Popular Tags © 2018